Oppsummering og dokumentasjon 2014

Arbeid og helse – Åpen arena 2014

Årets arena samlet rundt 130 deltakere og ble arrangert på Union scene, Drammen, 14. – 16. januar 2014.

 

Rapport 

Les rapporten fra Arbeid og helse - Åpen arena 14.-16. januar 2014  Åpen Arena-Rapport 2014.pdf

Vedlegg 1  Vedlegg 1_Åpen Arena Faglige innlegg 2014.pdf

Vedlegg 2  Vedlegg 2_Åpen Arena Grupperapporter 2014.pdf

 

Temaene vi jobbet med på Åpen arena 2014

I år jobbet alle deltakerne i ulike arbeidsgrupper under arenaen. Til sammen ble det etablert 14 grupper.

Les rapportene fra hver gruppe

 

Kunnskapspåfyll

Gjennom de tre arenadagene fikk deltakerne presentert aktuelle forskingsresultater, prosjekter, og faglige innlegg om innovasjon og læring i bedrifter/organisasjoner.

Plenumsforedrag, dag 1

Forhold av betydning for manglende inkludering av unge i arbeidslivet.  V/ Kristine Pape, NTNU, Institutt for samfunnsmedisin

Mission Impossible: Explaining gender differences in health and work disability. V/ Thomas Lund, Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering

Explaining variations in GPs’ experiences with doing medically based assessment of work ability in disability claims. A survey data analysis. V/ Roland Mandal, SINTEF Teknologi og samfunn, Helse, avd. for Arbeid og helse

Prognostiske faktorer for tilbakeføring til arbeid - viktig kunnskap for skreddersøm av tiltak?  V/ Irene Øyeflaten, Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering

Deltakeres syn på egne muligheter for arbeidsdeltakelse i arbeidsrettet rehabilitering – utprøving av Klar for arbeid skala. V/ Tore Norendal Braathen, Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering

 

Plenumsforedrag, dag 3

Tema: Dilemma mellom kontinuerlig forbedring og innovasjon. Vi inviterer til Kunnskapsbasert innovasjon – Men hva med kvalitetssikring av driften?

Tools for Performance Improvement and Organizational Success V/ Christine M. MacDonell, Managing Director, Medical Rehabilitation and International Medical Rehabilitation and Aging Services (innlegget blir holdt på engelsk).

Trenger innovasjon ledelse? V/ Peter E. Johansson, universitetslektor, Akademin för innovation, design och teknikk, Mälardalens högskola, Sverige

Kunnskapsbasert innovasjon V/ Marianne Sempler, pedagogisk rådgiver, Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering

 

Parallellsesjoner, dag 2

Parallellsesjon 1: Funksjonsevne/mestring

The Role of Stress in Absenteeism: Cortisol Responsiveness among Patients on Long-Term Sick Leave. V/ Henrik B. Jacobsen, PsyD. Department of Circulation and Medical Imaging, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim.

Arbeidsrettet rehabilitering og endringer i motivasjon, velvære og arbeidssituasjon: en 15 måneders oppfølging. V/ Anders Farholm, Norges Idrettshøgskole

Parallellsesjon 2: Arbeidsevne/NAV og helsetjeneste

Vurdering av restarbeidsevne: ønsker Nav svar som helsevesenet ikke kan gi? V/ Sven Conradi, seksjonsoverlege, Sunnaas sykehus

Arbeidsevnevurdering og medisinske modeller i NAV-systemet. V/ Hans Magnus Solli, dr.med., forsker, Forskningsenheten, Klinikk for psykisk helse og rusbehandling, Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg

Parallellsesjon 3: Samhandling/intervensjon

Etablering og evaluering av nye samhandlingsarenaer mellom ein privat rehabiliteringsinstitusjon, primærhelsetenesta, NAV og arbeidsgjevar. V/ Borghild Midttun, Røde Kors Haugland rehabiliteringssenter AS

Arbeidsretta rehabilitering for overvektige (ARRO). V/ Anita Dyb Linge prosjektleiar, Muritunet, Valldal. 

Parallellsesjon 4: Samhandling/intervensjon

Return To Work after Vocational Rehabilitation. Does Mindfulness Matter? V/ Solveig Vindholmen, Faculty of Health and Sport Sciences, University of Agder, Kristiansand

Jeg gjør forskjellen. V/ Kjetil Henrik Kristiansen, iFokus AS, Larvik

 

Poster-presentasjoner, dag 1

AFEM rehabilitering høyner helse og funksjon. V/ Ester K. Indregård, Smednes Trivselsgård as

Arbeid som rehabilitering - «Det holder ikke at de føler seg bedre». V/ Lene Klasson-Heggebø, Idrettens Helsesenter, Oslo

Det krevende spennet mellom arbeid, hjemmet og gamle hjelpetrengende foreldre. V/ Sven-Tore Dreyer Fredriksen, Universitetet i Nordland, Bodø

12 år med IA, Hva nå?, Kapittel 5, Kultur og holdning. Ingunn Brattlid, NAV Arbeidslivssenteret Vestfold

Ansatte med nedsatt funksjonsevne i ordinære stillinger. Tove Linnea Brandvik. ULOBA

Tools for Performance Improvement and Organizational Success. Christine M. MacDonell. CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities)

like0