Navn/Tittel på gruppen (gjerne kort og stikkordsmessig)

"Økt yrkesdeltagelse – fra skole til arbeid - Implementering av regionale planer"

Kort beskrivelse av hva dere tenker jobber med på arenaen: (bare noen få setninger)

"Hvordan skal vi skape samhandlingsarenaer i implementeringsfasen som skaper større prosjekter på tvers av geografi, etater/forvaltningsnivå/organisasjoner og fagområder? Vi ønsker å identifisere og konkretisere ideer til handlingsprogram for Regional plan for kunnskapssamfunnet og Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling.

 

Deltakere i gruppen 

Sissel Kleven, Prosjektleder/rådgiver, Buskerud fylkeskommune

Erik Kathrud, Prosjektleder, Buskerud fylkeskommune - utdanningsavdelingen,

Line Skogstad, Fylkeskoordinator for arbeid og psykisk helse, NAV Buskerud

Unni Høsøien, Daglig leder, Papirbredden Karrieresenter

Reidun Mizda, Skolefaglig rådgiver, Hurum kommune

Anders Liverud, Avdelingsleder Buskerud Fylkeskommune - AIB

Ingebjørg Mæland, Leder, Buskerud Fylkeskommune - AIB

Files: 

like0

Kommentarer

Grupperapporten til 1D

Toril Dales bilde

Rapporten er nå lagt ut. Takk for strålende innsatsats :-)

 

like0
No questions have been added to this group.
Ingen wiki-er er lagt til i denne gruppa.
No polls have been added to this group.

Siste aktivitet i denne gruppa

tir, 1/20/2015 - 2:29pm

Bidragsytere i gruppa

Organisatorer

Bidragsytere