Problemstilling: Hvordan kan prosjekter på arbeid- og helse feltet innrettes for å legge til rette for forskning og evaluering av effekt av intervensjoner/tiltak?

Initiativtaker Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet

Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet har startet, og vil igangsette flere større prosjekter på fagfeltet i tiden fremover.

Basert på tidligere erfaringer, er det et sterkt behov for å innrette prosjektene slik at det legges til rette for forskning og vitenskapelig evaluering av effekten av intervensjoner og tiltak.

Som et ledd i dette arbeidet vil vi prøve å ha en gruppe under Åpen Arena 2015 som arbeider med denne problemstillingen.

Foreløpig gruppeinndeling (det vil kunne forekomme bytter internt mellom gruppene av metodiske hensyn - endelig liste vil fremkomme på arenaen) 

Deltakere på gruppe 1E - 1

Randi Røed  Andersen, Seniorrådgiver Helsedirektoratet

Sigmund Gismervik, Lege/Forsker,  St. Olavs Hospital/NTNU 

Ragne Gunnarsdatter Hole, Gjengedal EnhetslederPoliklinikken Raskere tilbake, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet sykehus

Asbjørn Grimsmo, Seniorforsker, Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus 

Franz Hintringer, Overlege iBedrift / UNN HF

HåkonLund, Seniorrådgiver,Helsedirektoratet

Torill Tveito Forsker Uni Research Helse 

Irene Øyeflaten, Forsker AiR- Nasjonalt kompetansesenter og Uni Research Helse

Toril Dale, Leder Innovasjon og nettverk, AiR- Nasjonalt kompetansesenter

Deltakere på gruppe 1E-2

Håvard Jakobsen Ofte, Forskningsformidler, NK ARR

Randi Brendbekke, Spes.i arbeidsmedisin lege,  RTB-pol. Sykehuset Innlandet 

Marius Steiro Fimland, ForskerInstitutt for samfunnsmedisin, NTNU

Kristin Vold Hjerpås, Seniorrådgiver,  Arbeids-og velferdsdirektoratet

Aage Indahl, Overlege, Sykehuset i Vestfold – Kysthospitalet i Stavern

Bjørn Lau, Forskningsrådgiver/Professor II, Lovisenberg Sykehus DPS

ThomasLund, Forsker, AiR - Najsonalt kompetansesenter

Line Berre Paulsen, Prosjektleder, Sykehuset i Vestfold – Kysthospitalet i Stavern

Hilde NittebergTeige, Avdelingsoverlege, Hernes Institutt

Deltakere på gruppe 1E-3

Ingeborg Nordbø, Amanuensis, HiT

Liv Haugli, Seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Marit By Rise, Forsker, NTNU, Institutt for samfunnsmedisin

Tore Lignell,  Pedagog,  Sykehuset i Vestfold – Kysthospitalet i Stavern

Åshild J. Nordnes, Seniorrådgiver, NAV Nordland

Janne Ursin,Seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet,Arbeidsmarkedsseksjonen

Hilde Kristin Weng, Seniorrådgiver, Oppfølgingsseksjonen NAV, Arbeids-og velferdsdirektoratet  

Nils H. Edholm Seniorrådgiver NAV Arbeidslivssenter Troms 

Files: 

like0

Rapport gruppe 1E (2)

Gruppenr og navn: 1E (2)

Hvordan kan prosjekter på arbeid- og helse feltet innrettes for å legge til rette for forskning og evaluering av effekt av intervensjoner/tiltak?

Deltakere og aktørroller i gruppa:

Håvard Jakobsen Ofte, Forskningsformidler, NK ARR (fasilitator)

Randi Brendbekke, Spes.i arbeidsmedisin lege,  RTB-pol. Sykehuset Innlandet 

Marius Steiro Fimland, ForskerInstitutt for samfunnsmedisin, NTNU

Kristin Vold Hjerpås, Seniorrådgiver,  Arbeids-og velferdsdirektoratet

Study protocols

"Study protocols" fra randomiserte kontrollerte forsøk med arbeid som effektmål kan være relevante å ha kjennskap til når man skal legge til rette for evaluering av tiltak. Disse kan ofte hentes fritt fra relevante tidsskrifter. Eksempler herpå er:

http://www.biomedcentral.com/1471-2458/14/1288

http://www.biomedcentral.com/1471-2458/14/368

Att fånga effekter av program och projekt

Svensson L., Brulin G, m.fl. (2013) Att fånga effekter av program och projekt. Lund: Studentlitteratur

I denna bok beskrivs resultatet av ett flertal analyser av utvecklings­arbete i stora projekt och program – i organisationer, på regional nivå, i nationella program med mera. Slutsatserna dras från teoretiska analyser samt från en lång rad empiriska studier.

 

Link i Studentlitteratur

https://www.studentlitteratur.se/#9789144088846/Att+fånga+effekter

Rapport gruppe 1E (2)

Gruppenr og navn: 1E (2)

Hvordan kan prosjekter på arbeid- og helse feltet innrettes for å legge til rette for forskning og evaluering av effekt av intervensjoner/tiltak?

Deltakere og aktørroller i gruppa:

Håvard Jakobsen Ofte, Forskningsformidler, NK ARR (fasilitator)

Randi Brendbekke, Spes.i arbeidsmedisin lege,  RTB-pol. Sykehuset Innlandet 

Marius Steiro Fimland, ForskerInstitutt for samfunnsmedisin, NTNU

Kristin Vold Hjerpås, Seniorrådgiver,  Arbeids-og velferdsdirektoratet

No questions have been added to this group.

Study protocols

"Study protocols" fra randomiserte kontrollerte forsøk med arbeid som effektmål kan være relevante å ha kjennskap til når man skal legge til rette for evaluering av tiltak. Disse kan ofte hentes fritt fra relevante tidsskrifter. Eksempler herpå er:

http://www.biomedcentral.com/1471-2458/14/1288

http://www.biomedcentral.com/1471-2458/14/368

Att fånga effekter av program och projekt

Svensson L., Brulin G, m.fl. (2013) Att fånga effekter av program och projekt. Lund: Studentlitteratur

I denna bok beskrivs resultatet av ett flertal analyser av utvecklings­arbete i stora projekt och program – i organisationer, på regional nivå, i nationella program med mera. Slutsatserna dras från teoretiska analyser samt från en lång rad empiriska studier.

 

Link i Studentlitteratur

https://www.studentlitteratur.se/#9789144088846/Att+fånga+effekter

No polls have been added to this group.

Siste aktivitet i denne gruppa

ons, 1/21/2015 - 8:44am
tir, 1/20/2015 - 2:27pm
fre, 1/16/2015 - 2:51pm
tor, 1/8/2015 - 1:57pm

Bidragsytere i gruppa

Bidragsytere

Organisatorer