Fasilitator: Kristin Skåre

Navn/Tittel på gruppen: Nytt opplegg for opplæring av brukerrepresentanter i NAV – ufordringer og muligheter, og hvordan trekke på kunnskap og erfaringer fra Helsesektoren

Utfordring/problemstilling: Vi  er en arbeidsgruppe nedsatt av Nav som skal utarbeide et nytt opplegg for opplæring av brukerrepresentanter på systemnivå i NAV. 

Kort beskrivelse av hva dere tenker jobber med på arenaen: Vi tar med oss dette arbeidet inn på Åpen Arena 2015 og søker der å få utvidet våre perspektiver på arbeidet gjennom erfaringsdeling og utveksling med andre deltakere på arenaen. På arenaen har vi utvidet gruppa med den representant fra Helsedirektoratet og muligens flere.

Deltakere på gruppen:

Kristin Skåre, Rådgiver,  Arbeids-og velferdsdirektoratet 

Christine Selnes, rådgiver, Oppfølgingsseksjonen, Arbeids-og velferdsdirektoratet

Bernhard Grønnevik, Kommunikasjonsrådgiver, NAV Vestfold

Nina Adolfsen, Kreftforeningen 

Eva Buschmannnn, FFO

Torill Heggen Munk, SAFO

Thomas Rannstad Haugen, Helsedirektoratet

 

Files: 

like0
No questions have been added to this group.
Ingen wiki-er er lagt til i denne gruppa.
No polls have been added to this group.

Siste aktivitet i denne gruppa

tir, 1/20/2015 - 2:32pm

Bidragsytere i gruppa

Organisatorer

Bidragsytere