Initiativtaker: Forsker Ulrik Gensby, Monica Eftedal, Astrid Kvaal NK ARR - sammen med representanter fra program gruppene ved AiR klinikk og ARR poliklinikk. 

Utfordring/problemstilling:

Hvorfor prioriterer vi som vi gjør – og hva er det som bidrar til at program tilbudet oppnår de ønskede resultater på kort og på lang sikt?

  • Hvordan organiserer og gjennomfører klinikkene sine programtilbud i praksis?
  • Hva er nødvendige og tilstrekkelige betingelser for å oppnå de resultatene klinikkene ønsker?
  • Kan klinikkene gjenkjenne disse sammenhengene i sine programmer?

 

Kort beskrivelse av hva dere tenker jobber med på arenaen

Formålet med utfordringsgruppen er å øke klinikkenes kunnskap om hverandres programmer, og vise hvordan det forskningsbaserte arbeidet med programteori også kan være et verktøy for faglig utvikling. Klinikkenes likheter og forskjeller gir muligheter for å «speile» seg i hverandre, og til å identifisere noe av den tause kunnskapen som ligger i egen organisasjon. Arbeidet med programteorien og det foreslåtte utfordringstemaet kan derfor gi et spennende grunnlag for felles læring og utvikling av organisasjonene og det ARR-programmet som tilbys.

Files: 

like0

Astrid Brousselle & Francois Champagne (2011) Program Theory Evaluation: Logic Analysis

I denne artikkelen introducerer Brousselle & Champagne (2011) program teoretisk evaluering. Program teoretisk evaluering kan anvendes til at vurdere, hvorvidt et program er designet på et sådan måde, at det kan opnå de ønskede resultater. Forfattarane beskriver en særlig form for program evaluering - logik analyse - der gør det muligt at teste plausibiliteten af et programs bagvedliggende antagelser (teorien). Logik analyser er nyttige til at forbedre program design og prosessar, eller finde alternative løsninger for at opnå de ønskede resultater.

Sue Funnel & Patricia Rogers (2011) Purposeful Program Theory: Effective Use of Theories of Change and Logic Models

Mellem gode intentioner og gode resultater ligger en program teori - som er mere end en opgaveliste. En program teori er en visualisering af hvad der er nødvendigt at gøre for at opnå de ønskede resultater. Program teorier ekspliciterer de antagelser der ligger bag den måde pågaveløsningen ønskes håndteret på. En sådan forståelse kan understøtte organisationer i at forstå hvordan den ønskede virkning af en indsats opnås, og hvad der skal til for at forbedre performance.

Nielsen K, Randall, R (2013) Opening the black box: Presenting a model for evaluating

I denne artikkelen presenterer Nielsen & Randall (2013) ein evidens-basert modell for å evaluere tiltak og forbetringsprosessar som blir iverksett innanfor ein (arbeids-) organisasjon. Forfattarane kategoriserar faktorane som påverkar slike prosessar i 3 tema: 1) Intervensjonsdesign og implementering 2) Intervensjonskontekst og 3) Deltakarane sine mentale modellar. Dei presenterer ei sjekkliste med konkrete spørsmål til kvart tema, som kan vere til nytte under planlegging, gjennomføring og evaluering av interne fagutviklingsprosjekt.

Artikkelen kan fritt lastast ned frå :

Nielsen K, Randall, R (2013) Opening the black box: Presenting a model for evaluating

I denne artikkelen presenterer Nielsen & Randall (2013) ein evidens-basert modell for å evaluere tiltak og forbetringsprosessar som blir iverksett innanfor ein (arbeids-) organisasjon. Forfattarane kategoriserar faktorane som påverkar slike prosessar i 3 tema: 1) Intervensjonsdesign og implementering 2) Intervensjonskontekst og 3) Deltakarane sine mentale modellar. Dei presenterer ei sjekkliste med konkrete spørsmål til kvart tema, som kan vere til nytte under planlegging, gjennomføring og evaluering av interne fagutviklingsprosjekt.

Artikkelen kan fritt lastast ned frå :

No questions have been added to this group.

Astrid Brousselle & Francois Champagne (2011) Program Theory Evaluation: Logic Analysis

I denne artikkelen introducerer Brousselle & Champagne (2011) program teoretisk evaluering. Program teoretisk evaluering kan anvendes til at vurdere, hvorvidt et program er designet på et sådan måde, at det kan opnå de ønskede resultater. Forfattarane beskriver en særlig form for program evaluering - logik analyse - der gør det muligt at teste plausibiliteten af et programs bagvedliggende antagelser (teorien). Logik analyser er nyttige til at forbedre program design og prosessar, eller finde alternative løsninger for at opnå de ønskede resultater.

Sue Funnel & Patricia Rogers (2011) Purposeful Program Theory: Effective Use of Theories of Change and Logic Models

Mellem gode intentioner og gode resultater ligger en program teori - som er mere end en opgaveliste. En program teori er en visualisering af hvad der er nødvendigt at gøre for at opnå de ønskede resultater. Program teorier ekspliciterer de antagelser der ligger bag den måde pågaveløsningen ønskes håndteret på. En sådan forståelse kan understøtte organisationer i at forstå hvordan den ønskede virkning af en indsats opnås, og hvad der skal til for at forbedre performance.

No polls have been added to this group.

Siste aktivitet i denne gruppa

tir, 1/20/2015 - 3:51pm
fre, 1/9/2015 - 1:34pm
fre, 1/9/2015 - 1:21pm
fre, 1/9/2015 - 1:21pm

Bidragsytere i gruppa

Bidragsytere

Organisatorer