4B. Nettverksprosjekt Kognitiv fungering 

Initiativtaker: Forsker Thomas Johansen, AiR sammen med Catosenteret, Hauglandsenteret og Valnesfjord Helsesportssenter

Navn/Tittel på gruppen: Kognitiv fungering innen arbeidsrettet rehabilitering

Utfordring/problemstilling:

Det er et fokus på å anvende en kognitiv tilnærming til arbeidsrettet rehabilitering (ARR). Er det kognitiv tilnærming som skaper de beste endringsprosessene i ARR?Ulike ARR-program bruker ulike typer kognitiv tilnærming, men får vi samme resultat? Hvordan kvalitetssikre at tiltak i ARR har effekt på kognitiv fungering og tilbakeføring til arbeid og hvordan overføre forskningskunnskap til klinisk praksis?

Kort beskrivelse av hva dere tenker jobber med på arenaen:

  • Avklare læringsmål
  • Sikre overføringsverdi av prosjektresultater til klinisk praksis
  • Prosess for å inkludere nye eller bedre kvaliteten på eksisterende tiltak basert på prosjektresultater
  • Gjennomgå og se på mulighet for å anvende modeller for kunnskapsimplementering og kunnskapsoverføring

Deltakere i gruppen 

Initiativtaker: Thomas Johansen, forsker, NK-ARR

Inge Holsen, Fysioterapeut, Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

Erik Storli, idrettspedagog, Catosenteret

Hege Bruun-Hanssen, kvalitets-og utviklingskoordinator, CatoSenteret

Anders Bergkvist, teamsjef, Valnesfjord Helsesportssenter

Ann Marit Flokenes, idrettspedagog, Valnesfjord Helsesportssenter

Winand Dittrich, forsker, FOM Universitetet Frankfurt am Main, Tyskland

Files: 

like0
No questions have been added to this group.
Ingen wiki-er er lagt til i denne gruppa.
No polls have been added to this group.

Siste aktivitet i denne gruppa

tor, 1/22/2015 - 1:44pm
søn, 1/11/2015 - 10:58pm

Bidragsytere i gruppa

Bidragsytere

Organisatorer