4E: "Hvordan implementerer man "arbeid som mål" i diagnosespesifikke rehabiliteringsprogram?".

Initiativtaker: Chris Jensen, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering.

Beskrivelse:

Det er økt fokus på arbeid som mål i diagnosespesifikke rehabiliteringsprogram. Senest har Helse Sør-Øst stilt krav om dette i avtalene som inngås med rehabiliteringsinstitusjoner for 2015 og framover. Vi ser et behov for generelle anbefalinger til hvordan man kan løse dette i praksis. Ofte er det lite fokus på arbeidsdeltakelse i disse rehabiliteringsprogrammene, andre mål anses som viktigere, og det trengs derfor veiledning i hvordan man kan implementere et balansert arbeidsfokus før, under og etter deltakelse i et rehabiliteringsprogram, som ikke i utgangspunktet er arbeidsrettet rehabilitering.

Til denne utfordringsgruppen ønsker vi deltakere som har erfaring fra:

·         arbeidsrettet rehabilitering

·         diagnosespesifikk rehabilitering

·         NAV-systemet

Deltakere i gruppene:

Gruppe 4E- 1

Hege Frøyen, Sykepleier går på vdr utd. i veiledning og coaching, Glittreklinikken LHL

Heidi Bjorå Arset, Avdelingsleder arbeidsrettet rehabilitering, Idrettens helsesenter

Lene Aasdahl, Lege, phd-stipendiat, NTNU

HelenaSuphammer, sykepleier/karriereveileder, CatoSenteret

Anne Cathrine Hellberg, Fagansvarlig Sosionom, Sunnaas sykehus HF, Avd. RMN

Chris Jensen, leder og forsker, AiR-Kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering

Nina Marie Lindstrom,Fysioterapeut, Fram Helserehab

Guro Fredheim, Ergoterapeut, Vikersund Kurbad

Elin Solvang, Team leder, Fram helserehab

Gruppe 4E -2

Ingrid Bø, seniorkonsulent, NAV Søndre Nordstrand

Anne Mette Andreassen, Leder ARR, Hokksund Rehabiliteringssenter                        

Alf Magne Foss, Direktør, Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter                   

Annette Sundgaard Davidsen, Fysioterapeut/veileder, Sørlandet rehabiliteringssenter

Marianne Hjertstedt, sosionom Sunnaas sykehus HF, seksjon for hjerneskader,team8

Dag Øystein Andersen, avdelingsleder, CatoSenteret  

Vibeke C. Hammer, Daglig Leder, Ansvarlig Helse                                                 

Håvard Hansen Berg. Fysioterapeut/Veileder, Oppfølgingsenheten Frisk

Ole Jo Kristoffersen, Utviklingsleder, Hernes Institutt

Gruppe 4E -3

Bjørnar Langeland, Fagkoordinator/fysioterapeut/ansvarlig for fysisk intervensjon St.Olavs Hospital, Hysnes Helsefort      

Lars Kristian Dalen, Daglig leder,  Oppfølgingsenheten  Frisk                                       

Odd Erik Jordheim,  Oppfølgingsenheten Frisk   

Marry Fuhre, Fysioterapeut, Vikersund Kurbad

Else Marie Pallisgaard, Team-leder, Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS

Veronica Aaslid Myrvoll, Fysioterapeut, Valnesfjord Helsesportssenter

Lene Grindvik, Fysioterapeut, Namdal Rehabilitering

Hege Skoglund,Sosionom, Sunnaas sykehus

Files: 

like0
No questions have been added to this group.
Ingen wiki-er er lagt til i denne gruppa.
No polls have been added to this group.

Siste aktivitet i denne gruppa

ons, 1/21/2015 - 8:52am

Bidragsytere i gruppa

Bidragsytere

Organisatorer