Utfordring/problemstilling:

"Hvordan bidra til at tidlig oppfølging blir mer effektivt i forhold til å få arbeidstakere som er i risiko for langvarig fravær og uføretrygd tilbake i arbeid?"

Kort beskrivelse av hva dere tenker jobber med på arenaen: (bare noen få setninger)

På Åpen arena 2014 jobbet en gruppe med denne problemstillingen. Deres utgangspunkt var at  for mange langtidssykemeldte går over på AAP, og videre på uførepensjon. Et område som som trenger nye løsninger fordi det koster både individ og samfunn mye. Gruppas arbeid resulterte i et forslag om en ny arbeidsprosess som baserer seg på å komme tidligere inn, se ressursene, mulighetene, kunne tilrettelegge, og å skape større sammenheng mellom de ulike tiltak i helseforetakene og Nav. Deres forslag tok utgangspunkt i personer som er  sykemeldte, men gruppen snakket mye om forebyggende arbeid, og at det også er der bør settes inn ressurser.

Referat av gruppens arbeid i 2014 kan ses på: http://arena.arbeidoghelse.no/kunnskapstorget/gruppe-16-hvordan-bidra-til-tidlig-oppf%C3%B8lgingblir-mer-effektivt-i-forhold-til-%C3%A5-f%C3%A5

Deltaker i gruppen:

ElinStoermann-Næss, Spesialrådgiver, Kreftforeningen

Mona Aadne, Veileder, NAV Svelvik

Hege LarsenVuyk, Prosjekt koordinator Raskere tilbake, Helse Stavanger  

GuroNorheim, Avdelingsleder / veileder, Oppfølgingsenheten Frisk

AinaLieng, Veileder, NAV Svelvik

Tor Idar Halvorsen, Rådgiver, LO

Steinar Ivan Narve Lakså, Ergoterapeut, Universitetssykehuset Nord-Norge,Tromsø

Hanne Tenggren, Seksjonsleder/lege, Hysnes Helsefort, St. Olavs Hospital

 

Files: 

like0

Grupperapport 4F klar.Tusen...

Grupperapport 4F klar. Tusen takk for super innsats på Åpen arena. Spennende å se at dere har kommet fram til så konkrete innspill. 4F bygget jo på arbeid fra 2014. Kanksje kan det bli en gruppe på arenaen 20. og 21. januar, 2016. Bli en Hungry Bird og meld på gruppe allerede nå. Med årets braksuksess ender vi fort opp med å fylle neste års 120 pålasser :-)

Grupperapport 4F klar.Tusen...

Grupperapport 4F klar. Tusen takk for super innsats på Åpen arena. Spennende å se at dere har kommet fram til så konkrete innspill. 4F bygget jo på arbeid fra 2014. Kanksje kan det bli en gruppe på arenaen 20. og 21. januar, 2016. Bli en Hungry Bird og meld på gruppe allerede nå. Med årets braksuksess ender vi fort opp med å fylle neste års 120 pålasser :-)
No questions have been added to this group.
Ingen wiki-er er lagt til i denne gruppa.
No polls have been added to this group.

Siste aktivitet i denne gruppa

tir, 1/20/2015 - 2:33pm

Bidragsytere i gruppa

Organisatorer

Bidragsytere