Problemstilling:

Hvordan kan vi skape felles faglige kriterier/begrep i arbeidet med overganger mellom tiltak med arbeid som mål?

Beskrivelse:

Utfordringsgruppe 4G

På Arbeid og helse – Åpen arena 2014 initierte Nav Verdal denne utfordringen med utgangspunkt i behovet for bedre samhandling mellom ulike tjenester og tilbud, og mellom ulike aktører i arbeidet med å få folk med nedsatt funksjonsevne tilbake i jobb. De så at utfordringene ligger i overgangene, ulik faglig forståelse av arbeidsrettet rehabilitering i overganger mellom aktører, og ustrukturert og tilfeldig samhandling i disse overgangene.

De mente at bestilling, kvalitetskriterier ved innsøkning og forutsigbarhet i prosessene er mulig å få på plass hvis vi bruker kvalitetskriterier i rehabilitering for å sikre kvalitet i overganger og forløp.  Om vi jobber i en kommune eller mot flere kommuner, i helse eller industri, er det de samme kvalitetskriteriene som gjelder, tenkte de. Hva er disse felles kvalitetskriteriene og hva kan vi gjøre for å sikre en høyere kvalitet i overganger og forløp?

Deltakere i gruppen:

Kristina Abijanac, Fylkeskoordinator Raskere tilbake, NAV Tiltak Akershus

Therese Otterlei, Fysioterapeut, Hernes Institutt

Marie Refseth, Rådgiver NAV, Tiltak Akershus

Ingeborg Nordlund, Mensendieck fysioterapeut, Oppfølgingsenheten Frisk

Eva Vig Arbeidskonsulent, Valnesfjord Helsesportssenter

Vidar Johansen, Prosjektleder, St. Olavs Hospital - Hysnes Helsefort

Linda Røset, Fysioterapeut, Hernes Institutt

Marit Øverås, Avdelingsleder ARR, LHL Klinikkene Røros

Claes Gøran Sellæg, Daglig leder, Namdal Rehabilitering

Files: 

like0

Kommentarer

Gruppe Rapport_4G.docx

Marie Refseths bilde

Rapport 4G

Marie Refseths bilde

Rapport 4G er klar.Tusen...

Rapport 4G er klar. Tusen takk til gruppa og tusen takk til Marie Refseth som var fasilitator på gruppa. Dere var jo en av gruppene som fortsatte på arbeide fra i fjor. Bli gjerne en "hungry bird" og meld på gruppa til Åpen arena 20. og 21. janaur 2016. Håper å se dere der :-)

Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne

Rapport: SINTEF Samfunn og Helse

Forfattere: Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose

Sammendrag (hentet fra rapporten):

Rapporten presenterer resultater fra evalueringen av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Hensikten med evalueringen har vært å undersøke hvordan implementeringen av Jobbstartegien har foregått.

Relevans for gruppens arbeid:

Rapport for utfordringsgruppe Åpen Arena 2014

Overganger - en felles faglig forankring i språk og metode i arbeid med rehabilitering

Deltakere:

Hege Norøm( Fønix), Malin Finsrud(Beitostølen Helsesportsenter), Monica Øren(NAV Arbeidslivssenter), Tove Aksnes(Arken Verdal kommune), Randi Molde(Arken Verdal kommune), Tove Linnea Brandvik(Uloba) og Tomas Lund(AiR)

Beskrivelse av  problemet:

Etterlyser felles faglige kriterier/begrep i arbeid med overganger i yrkesretta rehabiliteringsforløp.

Rapport 4G er klar.Tusen...

Rapport 4G er klar. Tusen takk til gruppa og tusen takk til Marie Refseth som var fasilitator på gruppa. Dere var jo en av gruppene som fortsatte på arbeide fra i fjor. Bli gjerne en "hungry bird" og meld på gruppa til Åpen arena 20. og 21. janaur 2016. Håper å se dere der :-)
No questions have been added to this group.

Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne

Rapport: SINTEF Samfunn og Helse

Forfattere: Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose

Sammendrag (hentet fra rapporten):

Rapporten presenterer resultater fra evalueringen av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Hensikten med evalueringen har vært å undersøke hvordan implementeringen av Jobbstartegien har foregått.

Relevans for gruppens arbeid:

Rapport for utfordringsgruppe Åpen Arena 2014

Overganger - en felles faglig forankring i språk og metode i arbeid med rehabilitering

Deltakere:

Hege Norøm( Fønix), Malin Finsrud(Beitostølen Helsesportsenter), Monica Øren(NAV Arbeidslivssenter), Tove Aksnes(Arken Verdal kommune), Randi Molde(Arken Verdal kommune), Tove Linnea Brandvik(Uloba) og Tomas Lund(AiR)

Beskrivelse av  problemet:

Etterlyser felles faglige kriterier/begrep i arbeid med overganger i yrkesretta rehabiliteringsforløp.

No polls have been added to this group.

Siste aktivitet i denne gruppa

tir, 1/20/2015 - 2:40pm
man, 1/5/2015 - 3:30pm
man, 1/5/2015 - 3:01pm
man, 1/5/2015 - 11:38am

Bidragsytere i gruppa

Bidragsytere

Organisatorer