12 år med IA, Hva nå?, Kapittel 5, Kultur og holdning