Arbeidsevnevurdering og medisinske modeller i NAV-systemet

Forsker/kontakperson: Hans Magnus Solli, dr.med., forsker, Forskningsenheten, Klinikk for psykisk helse og rusbehandling, Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg

Se presentasjon fra arenaen

Abstrakt

Type innhold: 

like0

Bidragsytere