Brukarmanual for http://arena.arbeidoghelse.no

I brukarmanualen for nettsida til Arbeid og helse - Åpen arena 2014 kan du blant anna sjå korleis du:

  • finn di utfordringsgruppe
  • skriv rapport for ditt gruppearbeid
  • deltek i diskusjonar på ditt tema og andre tema du også er interessert i
  • opprettar eige innhald og redigerer på Kunnskapstorget

Brukarmanual for http://arena.arbeidoghelse.no 

 

Type innhold: 

like0