Deltakeres syn på egne muligheter for arbeidsdeltakelse i arbeidsrettet rehabilitering – utprøving av Klar for arbeid skala.