Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne

Rapport: SINTEF Samfunn og Helse

Forfattere: Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose

Sammendrag (hentet fra rapporten):

Rapporten presenterer resultater fra evalueringen av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Hensikten med evalueringen har vært å undersøke hvordan implementeringen av Jobbstartegien har foregått.

Relevans for gruppens arbeid:

Rapporten ble brukt som underlag for arbeid i samme gruppe på Åpen Arena 2014. Rapporten kommenterer god samhandling mellom NAV og Helse som forutsetning for vellykket gjennomføring av Jobbstrategien. Rapporten peker også på utfordringer ved denne sammhandlingen. Se særlig:

Kap. 6.4 Samarbeid mellom NAV fylke og andre aktører - s.126

Kap 7.5 Samarbeid mellom NAV‐kontorene og eksterne aktører - s.162

Kap 9.3 Oppsummering, Samhandling og forebygging - s.230

 

Link: http://www.sintef.no/globalassets/upload/helse/arbeid-og-helse/sintefa25820-evaluering-av-jobbstrategien.pdf

Rapport publissert: 17.01.2014

Oppdragsgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Type innhold: 

like0

Bidragsytere