Fallgruver i følgeforskning

Av: Odd Einar Olsen, Aslaug Mikkelsen og Preben H. Lindøe

Publissert i Tidsskrift for samfunnsforskning vol 43, nr 2, s 191–217

I denne artikkelen stiller vi spørsmål om hvordan en evalueringsform som følgeforskning skal forstås? På hvilken måte skiller den seg fra andre former for evaluering? Hvilken forståelse kreves mellom oppdragsgiver/bruker og evaluator, og hvilken oppgave- og rollefordeling bør det være mellom dem? Er det slik at arbeids- og rollefordelingen bør skje etter et (normativt) fastlagt mønster, eller vil oppdragsgivere/brukere og forskere være tjent med en fleksibel måte å organisere evalueringen på? (Hentet fra artikkelen)

Link:http://www.idunn.no/tfs/2002/02/fallgruver_i_folgeforskning#

 

like0

Bidragsytere