Gruppe 4: Rapport for utfordringsgruppene

Rapport for utfordringsgruppene

 

Gruppenr:

4

Tittel (skriv en ny, kort og beskrivende tittel på 10-15 ord):

Hva skal til for å skape system/rammer som integrerer både arbeid og helse i arbeidsrettet rehabilitering?


Deltakere og aktørroller i gruppa:

Monica Eftedal, Kunnskapssenteret AiR
Håvard Haakonsen, NAV

Håkon Lund, Helse Direktoratet
Ingeborg Nordlund, Oppfølgingsenheten Frisk
Jan Erik Brenna, Oppfølgingsenheten Frisk
Ann Kristin E. Lund, Oppfølgingsenheten Frisk
Andre Holen, Oppfølgingsenheten Frisk

 

Beskriv problemet:
Arbeidsrettet rehabilitering leveres i dag på vegne av NAV og RHF'ene. Fokuset og innholdet i tjenesten avhenger i stor grad av hvordan tjenestene er definert fra bestiller/oppdragsgiver (NAV og Helse Dir.). Tradisjonelt etterspør oppdragsgiverne det samme som de alltid har gjort; NAV etterspør arbeid og arbeidskompetanse og RHF'ene etterspør helsekompetanse.

Gruppen valgte å se på konkrete faktorer som integrerer helse- og arbeidsaksen i arbeidsrettet rehabilitering.

Resultat (fra gruppas arbeid):

  • Det bør etableres et felles mål for arbeidsrettet rehabilitering (NAV og Helse Dir.)
  • Tydelig definiering av kvalitetsindikatorer og effektmål
  • Etablere et sekretariat under NAV AV.dir og Helse dir for samordning av tjenesten 
     

Konkretisering av resultatet

  • Samordning av tjenesten må gjøres på systemnivå - NAV/Helse Dir.
  • Muligheter; det bør være vide nok rammer i krav.spes. til at den som gjennomfører tjenesten selv integrerer arbeid og helse tilpasset pasientens/brukers behov.
  • I større grad tenke "sømløshet" i leveransen, dvs. gjennom god kartlegging av individuelle behov.

 

Videre arbeid med utfordringen (neste skritt):

 

Kommentarer fra gruppa:

 

Type innhold: 

like0