Open Space-metoden – den lärande organisation i praksis?

Sempler, M, (2007). Mastergradsoppgave i voksenpedagogikk. Universitetet i Tromsø

Semplers fokus er kritisk til å vurdere nytten av å bruke Open Space - metoden som verktøy for læring og utvikling, sett i lys av teorier om å utvikle arbeidsplasser gjennom læring. den overordnede problemstillingen er : i hvilken grad, og på hvilken måte, støtter en Open Space - workshop deltakernes og organisasjonens læring og utvikling?

Type innhold: 

like0

Bidragsytere