Rapport for utfordringsgruppe Åpen Arena 2014

Overganger - en felles faglig forankring i språk og metode i arbeid med rehabilitering

Deltakere:

Hege Norøm( Fønix), Malin Finsrud(Beitostølen Helsesportsenter), Monica Øren(NAV Arbeidslivssenter), Tove Aksnes(Arken Verdal kommune), Randi Molde(Arken Verdal kommune), Tove Linnea Brandvik(Uloba) og Tomas Lund(AiR)

Beskrivelse av  problemet:

Etterlyser felles faglige kriterier/begrep i arbeid med overganger i yrkesretta rehabiliteringsforløp.

Resultat fra gruppas arbeid:

Vi har kommet frem til en ny arbeidsprosess, hvor vi har enkelte konkrete forslag til tiltak og muligheter. Vi har bl. a. blitt mer bevisst at Arbeidsfeltet og Helsefeltet ikke bruker samme språk, bl.a. at NAV har ingen definisjon på helse og at man snakker om "rehabilitering" i NAV som et av tiltakene. Vi opplevde også at flere på Åpen Arena har samme utfordringer. 

Konkretisering av resultatet

  • Ta kontakt med lederen av Stortingets sosialkomite v/fylkesturne i N.Trøndelag.
  • Arbeide for en felles mal for yrkesrelaterte rehabiliteringsplan. 
  • Utforske når vi bruker IP og når vi bruker NAVs aktivitetsplan
  • Ta kontakt med hjelpemiddelsentralen i S.Trøndelag for å få en oversikt over deres prosjekt vedrørende overganger.
  • Å ta opp ICF på et frokostmøte. Gruppe for felles rehabiliteringsplan
  • Ta kontakt med: Robert Eriksson, NAV Farve, NAV Arbeidslivssenteret, NAV Tiltaksavdeling, lokale politikere, kommunale fagorganisasjoner
  • Dette arbeidet skaper verdi for deltakerne i NAV, helsevesenet i Verdal kommune, NAV Verdal, samfunnsøkonomi

Vi ser at konkrete muligheter kan være økt overføring av informasjon og kunnskap, økt tverrfaglig/-sektorielt, utvikle felles forståelse og språk, økt bevissthet om å stille krav, økt innsikt gjennom rapport om Jobbstrategien(feb. 2014), videreutvikling og bruk av Tilretteleggingsgarantien(NAV), jobbe for flere koordinatorer i NAV. 

De hindringen vi ser er manglende tid, struktur, system og plassering av ansvar.

Videre arbeid med utfordringen (neste skritt):

  • Øke hjelp hos kommunens kommunikasjonsrådgiver for å lage en kommunikasjonsplan.
  • Mer struktur på samhandling med NAV

Kommentarer fra gruppa:

Verdal kommune har ansatt to jobbtilretteleggere i faste stillinger, som jobber med å bistå i overganger, oppfølging, knekke koder i samhandling med Nav, veiledning, breddekompetanse på tilrettelegging. Deltar i prosjektet "Rætt på".

Type innhold: 

like0