The Role of Stress in Absenteeism: Cortisol Responsiveness among Patients on Long-Term Sick Leave

Forsker/kontaktperson: Henrik B. Jacobsen, PsyD. Department of Circulation and Medical Imaging, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim.

På grunn av at studien ennå ikke er publisert, blir det ikke lagt ut presentasjon av dette innlegget.

Type innhold: 

like0

Bidragsytere