Sue Funnel & Patricia Rogers (2011) Purposeful Program Theory: Effective Use of Theories of Change and Logic Models

Mellem gode intentioner og gode resultater ligger en program teori - som er mere end en opgaveliste. En program teori er en visualisering af hvad der er nødvendigt at gøre for at opnå de ønskede resultater. Program teorier ekspliciterer de antagelser der ligger bag den måde pågaveløsningen ønskes håndteret på. En sådan forståelse kan understøtte organisationer i at forstå hvordan den ønskede virkning af en indsats opnås, og hvad der skal til for at forbedre performance. Purposeful Program Theory er en resurse for utvikling, presentation og anvendelse af program teori som et strategisk virkemiddel for udvikling og evaluering af rehabiliteringsprogrammer og de faglige sammenhænge disse leveres i.

Type innhold: 

like0

Bidragsytere