Møteplassen

Møteplassen er for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten med ARR-tilbud. Her jobber du med kunnskapsbasert utvikling av fagfeltet arbeidsretta rehabilitering, sammen med praktikere og folk fra ledelse og administrasjon.