Kunnskapsstatus for IA-avtalens delmål 2: Rekruttere og beholde personer med redusert funksjonsevne

Sluttrapportering
Kunnskapsstatus for IA-avtalens delmål 2:
Rekruttere og beholde personer med redusert funksjonsevne

Ved Cecilie Høj Anvik, Thomas A. Hansen, Lise Lien, Terje Olsen og Merethe Sollund
Nordlandsforskning 2007

Kapittel 3 presenterer en del analyser relatert til overganger mellom utdanning og arbeidsliv, blant annet situasjon for enkelte diagnosegrupper

Gruppe 24: Rapport for utviklingsgruppene

Rapport for utfordringsgruppene

 

Gruppenr:

 

Tittel (skriv en ny, kort og beskrivende tittel på 10-15 ord):

 

Deltakere og aktørroller i gruppa:

 

Beskriv problemet:

 

Resultat (fra gruppas arbeid):

 

Konkretisering av resultatet

Gruppe 18: Rapport for utfordringsgruppene

Rapport for utfordringsgruppene

 

Gruppenr:

18

Tittel (skriv en ny, kort og beskrivende tittel på 10-15 ord):

Hvilke standardiserte verktøy for vurdering av funksjon i et ICF-perspektiv, bør aktører i arbeidet med sykmeldte ta i bruk?

Deltakere og aktørroller i gruppa:

Tore Norendal Braathen - Forsker

Tamara Pettersson - Sosionom

Monika Brandvoll - Fysioterapeut

Kari H. Vik - Sykepleier

Gruppe 17: Rapport for utviklingsgruppene

Rapport for utfordringsgruppene

 

Gruppenr:17

 

Tittel (skriv en ny, kort og beskrivende tittel på 10-15 ord):

Manglende tilrettelegging til nedsatt funksjonsevne er én sannsynlig kilde til det store frafallet i videregående skole, yrkesfaglig retning.


 

Deltakere og aktørroller i gruppa:

 

Beskriv problemet:

Gruppe 4: Rapport for utfordringsgruppene

Rapport for utfordringsgruppene

 

Gruppenr:

4

Tittel (skriv en ny, kort og beskrivende tittel på 10-15 ord):

Hva skal til for å skape system/rammer som integrerer både arbeid og helse i arbeidsrettet rehabilitering?


Deltakere og aktørroller i gruppa:

Workplace-based work disability prevention interventions for workers with common mental health conditions: a review of the literature

Pomaki, G., Franche, R.L., Murray, E., Khushrushahi, N., & Lampinen, T.M. (2012). Workplace-based work disability prevention interventions for workers with common mental health conditions: a review of the literature. Journal of Occupational Rehabilitation, 22(2), 182-195.

Les abstrakt her

Evnebaserte helse- og sykdomsbegreper i NAV-systemet

Solli, HM. (2011). Evnebaserte helse- og sykdomsbegreper i NAV-systemet. Tidsskr Nor Legeforen nr. 11, 2011; 131.

Les artikkelen her

Considerations made by the general practitioner when dealing with sick-listing of patients suffering from subjective and composite health complaints

Nilsen S, Werner EL, Maeland S, Eriksen HR, Magnussen LH. (2011). Considerations made by the general practitioner when dealing with sick-listing of patients suffering from subjective and composite health complaints. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 29(1), 7-12.

Les artikkelen her

The holistic claims of the biopsychosocial conception of WHO's International Classification of Functioning, Disability, and Health (ICF): a conceptual analysis on the basis of a pluralistic-holistic ontology and multidimensional view of the human being

Solli HM, da Silva AB. (2012).The holistic claims of the biopsychosocial conception of WHO's International Classification of Functioning, Disability, and Health (ICF): a conceptual analysis on the basis of a pluralistic-holistic ontology and multidimensional view of the human being. Journal of Medicine and Philosophy, 37(3), 277-294.

Les artikkelen her

Sider

Abonner på RSS - Arbeidsevne