Rapport for utfordringsgruppe Åpen Arena 2014

Overganger - en felles faglig forankring i språk og metode i arbeid med rehabilitering

Deltakere:

Hege Norøm( Fønix), Malin Finsrud(Beitostølen Helsesportsenter), Monica Øren(NAV Arbeidslivssenter), Tove Aksnes(Arken Verdal kommune), Randi Molde(Arken Verdal kommune), Tove Linnea Brandvik(Uloba) og Tomas Lund(AiR)

Beskrivelse av  problemet:

Etterlyser felles faglige kriterier/begrep i arbeid med overganger i yrkesretta rehabiliteringsforløp.

Attending work or not when sick – what makes the decision? A qualitative study among car mechanics.

Morken T, Inger Haukenes and Liv Heide Magnussen. Attending work or not when sick – what makes the decision? A qualitative study among car mechanics. BMC Public Health 2012, 12:813

Les artikel

12 år med IA-avtaler - hva nå?

Prosjektet har fokus på kapittel 5 Hva nå? Kultur og holdning i rapporten 12 år med IA-avtaler - hva nå?

Kontaktperson: Ingunn Brattlid, seniorrådgiver, Arbeidslivssenteret i Vestfold NAV, e-post: ingunn.brattlid@nav.no

Institusjon/organisasjon: Arbeidslivssenteret i Vestfold NAV og SINTEF, gruppe for arbeid og helse

Om kapittel 5 i rapporten

Abonner på RSS - Arbeidsmiljø