Gruppe 24: Rapport for utviklingsgruppene

Rapport for utfordringsgruppene

 

Gruppenr:

 

Tittel (skriv en ny, kort og beskrivende tittel på 10-15 ord):

 

Deltakere og aktørroller i gruppa:

 

Beskriv problemet:

 

Resultat (fra gruppas arbeid):

 

Konkretisering av resultatet

Gruppe 17: Rapport for utviklingsgruppene

Rapport for utfordringsgruppene

 

Gruppenr:17

 

Tittel (skriv en ny, kort og beskrivende tittel på 10-15 ord):

Manglende tilrettelegging til nedsatt funksjonsevne er én sannsynlig kilde til det store frafallet i videregående skole, yrkesfaglig retning.


 

Deltakere og aktørroller i gruppa:

 

Beskriv problemet:

Gruppe 3: Rapport for utfordringsgruppene

Rapport for utfordringsgruppene

 

Gruppenr: 3

 

Tittel: Samhandling mellom NAV og Helse for å få flere (unge)  med nedsatt funksjonsevne i arbeid 

 

Deltakere og aktørroller i gruppa: Se gruppesammensetning. 

 

Beskriv problemet: Manglende samhandling mellom nav og helse opp mot arbeidslivet. Mangler den røde tråden i oppfølgingen fra de ulike enhetene, for å få de med nedsatt funksjonsevne ut i arbeid.

Rapport for utfordringsgruppe Åpen Arena 2014

Overganger - en felles faglig forankring i språk og metode i arbeid med rehabilitering

Deltakere:

Hege Norøm( Fønix), Malin Finsrud(Beitostølen Helsesportsenter), Monica Øren(NAV Arbeidslivssenter), Tove Aksnes(Arken Verdal kommune), Randi Molde(Arken Verdal kommune), Tove Linnea Brandvik(Uloba) og Tomas Lund(AiR)

Beskrivelse av  problemet:

Etterlyser felles faglige kriterier/begrep i arbeid med overganger i yrkesretta rehabiliteringsforløp.

The leader as a facilitator of learning at work - A study of learning‐oriented leadership in two industrial firms

Toril Dales bilde

Andreas Wallo (2008) ; Linköping Studies in Arts and Science No. 461, Linköping Studies in Behavioural Science No. 137, Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning

Doktorgradsavhandling med fokus på lederen som fasilitator for læring på arbeidsplassen. Studiens mål er å øke kunnskapsen om ledelsens betydning i forhold til medarbeidernes læring og utvikling av arbeidsplassene.

Effect of peer-based low back pain information and reassurance at the workplace on sick leave: a cluster randomized trial

Magnus Odeen, Camilla Ihlebæk, Aage Indahl, Marjon E. A. Wormgoor, Stein A. Lie, Hege R. Eriksen. (2013). Effect of peer-based low back pain information and reassurance at the workplace on sick leave: a cluster randomized trial. Journal of Occupational Rehabilitation, 23(2), 209-219.

Les artikkelen her

Sider

Abonner på RSS - Arbeidsplass