Kunnskapsstatus for IA-avtalens delmål 2: Rekruttere og beholde personer med redusert funksjonsevne

Sluttrapportering
Kunnskapsstatus for IA-avtalens delmål 2:
Rekruttere og beholde personer med redusert funksjonsevne

Ved Cecilie Høj Anvik, Thomas A. Hansen, Lise Lien, Terje Olsen og Merethe Sollund
Nordlandsforskning 2007

Kapittel 3 presenterer en del analyser relatert til overganger mellom utdanning og arbeidsliv, blant annet situasjon for enkelte diagnosegrupper

Systematic review of intervention practices for depression in the workplace

Furlan, A.D., Gnam, W.H., Carnide, N., Irvin, E., Amick, B.C., III, Derango, K., McMaster, R., Cullen, K., Slack, T., Brouwer, S., & Bultmann, U. 2012. Systematic review of intervention practices for depression in the workplace. Journal of Occupational Rehabilitation, 22(3), 312-321. 

Les artikkelen her

Språk, stimulans og læringslyst - tidlig innsats og tiltak mot frafall i videregående opplæring gjennom hele oppveksten

Sabine Wollscheid. Språk, stimulans og læringslyst - tidlig innsats og tiltak mot frafall i videregående opplæring gjennom hele oppveksten - en kunnskapsoversikt. 2010. Rapport KS/NOVA.  

 

What are the most important factors for work participation in the young disabled? An expert view

Achterberg, T.J., Wind, H., & Frings-Dresen, M.H.  What are the most important factors for work participation in the young disabled? An expert view. 2012. Disability & Rehabilitation, 34, (18) 1519-1525 available from: PM:23035933

Les abstrakt

Abonner på RSS - Forebygging (arbeidsplass/individ)