Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne

Rapport: SINTEF Samfunn og Helse

Forfattere: Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose

Sammendrag (hentet fra rapporten):

Rapporten presenterer resultater fra evalueringen av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Hensikten med evalueringen har vært å undersøke hvordan implementeringen av Jobbstartegien har foregått.

Relevans for gruppens arbeid:

Gruppe 20: Rapport for utviklingsgruppene

Rapport for utfordringsgruppene

 

Gruppenr: 20

Tittel:

Helsetjenester og NAV-tiltak med arbeid som mål trenger et felles og mer nyansert verktøy for måling av kvalitet og resultat .

Gruppe 15: Rapport for utfordringsgruppene

Rapport for utfordringsgruppene

Gruppenr: 15

Funksjons-/arbeidsevnevurdering erstatter diagnose ved sykmelding: aktører, konsekvenser og gjennomføring

Deltakere:

Gruppe 5: Rapport for utfordringsgruppene

Rapport for utfordringsgruppene

 

Gruppenr: 5

 

Tittel (skriv en ny, kort og beskrivende tittel på 10-15 ord):

Å få  alle aktørene til å jobbe samtidig (slik at det ikke blir ”huller” når stafettpinnen overleveres)

Deltakere og aktørroller i gruppa:

Considerations made by the general practitioner when dealing with sick-listing of patients suffering from subjective and composite health complaints

Nilsen S, Werner EL, Maeland S, Eriksen HR, Magnussen LH. (2011). Considerations made by the general practitioner when dealing with sick-listing of patients suffering from subjective and composite health complaints. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 29(1), 7-12.

Les artikkelen her

Effect of integrated care for sick listed patients with chronic low back pain: economic evaluation alongside a randomised controlled trial.

Lambeek LC, Bosmans JE, Van Royen BJ, Van Tulder MW, Van Mechelen W, Anema JR. Effect of integrated care for sick listed patients with chronic low back pain: economic evaluation alongside a randomised controlled trial. BMJ. 2010 Nov 30;341:c6414. doi: 10.1136/bmj.c6414.

Les artikel

Sider

Abonner på RSS - Primærhelsetjeneste