Study protocols

"Study protocols" fra randomiserte kontrollerte forsøk med arbeid som effektmål kan være relevante å ha kjennskap til når man skal legge til rette for evaluering av tiltak. Disse kan ofte hentes fritt fra relevante tidsskrifter. Eksempler herpå er:

http://www.biomedcentral.com/1471-2458/14/1288

http://www.biomedcentral.com/1471-2458/14/368

Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne

Rapport: SINTEF Samfunn og Helse

Forfattere: Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose

Sammendrag (hentet fra rapporten):

Rapporten presenterer resultater fra evalueringen av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Hensikten med evalueringen har vært å undersøke hvordan implementeringen av Jobbstartegien har foregått.

Relevans for gruppens arbeid:

Subgroup analyses on return to work in sicklisted employees with low back pain in a randomised trial comparing brief and multidisciplinary intervention

Chris Jensens bilde

Christina M Stapelfeldt, David H Christiansen, Ole K Jensen, Claus V Nielsen, Karin D Petersen and Chris Jensen. Subgroup analyses on return to work in sicklisted employees with low back pain in a randomised trial comparing brief and multidisciplinary intervention. BMC Musculoskeletal Disorders 2011, 12:112.

Gruppe 17: Rapport for utviklingsgruppene

Rapport for utfordringsgruppene

 

Gruppenr:17

 

Tittel (skriv en ny, kort og beskrivende tittel på 10-15 ord):

Manglende tilrettelegging til nedsatt funksjonsevne er én sannsynlig kilde til det store frafallet i videregående skole, yrkesfaglig retning.


 

Deltakere og aktørroller i gruppa:

 

Beskriv problemet:

Gruppe 5: Rapport for utfordringsgruppene

Rapport for utfordringsgruppene

 

Gruppenr: 5

 

Tittel (skriv en ny, kort og beskrivende tittel på 10-15 ord):

Å få  alle aktørene til å jobbe samtidig (slik at det ikke blir ”huller” når stafettpinnen overleveres)

Deltakere og aktørroller i gruppa:

Gruppe 3: Rapport for utfordringsgruppene

Rapport for utfordringsgruppene

 

Gruppenr: 3

 

Tittel: Samhandling mellom NAV og Helse for å få flere (unge)  med nedsatt funksjonsevne i arbeid 

 

Deltakere og aktørroller i gruppa: Se gruppesammensetning. 

 

Beskriv problemet: Manglende samhandling mellom nav og helse opp mot arbeidslivet. Mangler den røde tråden i oppfølgingen fra de ulike enhetene, for å få de med nedsatt funksjonsevne ut i arbeid.

Rapport for utfordringsgruppe Åpen Arena 2014

Overganger - en felles faglig forankring i språk og metode i arbeid med rehabilitering

Deltakere:

Hege Norøm( Fønix), Malin Finsrud(Beitostølen Helsesportsenter), Monica Øren(NAV Arbeidslivssenter), Tove Aksnes(Arken Verdal kommune), Randi Molde(Arken Verdal kommune), Tove Linnea Brandvik(Uloba) og Tomas Lund(AiR)

Beskrivelse av  problemet:

Etterlyser felles faglige kriterier/begrep i arbeid med overganger i yrkesretta rehabiliteringsforløp.

Sider

Abonner på RSS - Samhandling