12 år med IA-avtaler - hva nå?

Prosjektet har fokus på kapittel 5 Hva nå? Kultur og holdning i rapporten 12 år med IA-avtaler - hva nå?

Kontaktperson: Ingunn Brattlid, seniorrådgiver, Arbeidslivssenteret i Vestfold NAV, e-post: ingunn.brattlid@nav.no

Institusjon/organisasjon: Arbeidslivssenteret i Vestfold NAV og SINTEF, gruppe for arbeid og helse

Om kapittel 5 i rapporten

Rehabilitering som kvalitetskriterium i overganger ved rekruttering av ungdom med nedsatt funksjonsevne

Institusjon/bedrift: NAV Arbeidslivssenter Nord Trøndelag og Verdal kommune

Kontaktperson: Monica Øren, arbeidslivscoach, NAV Arbeidslivssenter Nord Trøndelag

 

Om prosjektet:

FARVE-prosjektet Rætt På rekrutterer ungdom med nedsatt funksjonsevne til ordinære jobber i helsesektoren. Kommunen har ansatt jobbtilretteleggere som skal sikre kvalitet i overganger. Arbeidslivscoach i NAV er tilknyttet prosjektet som veileder. Kvalitetssikring av overganger er vesentlig i hennes arbeid som arbeidslivscoach.

Poliklinikk for arbeidsretta rehabilitering - med NAV i spesialisthelsetjenesten. En følge- og prosessevaluering.

Institusjon/bedrift: Rehabiliteringssenteret AIR og Sykehuset Telemark HF

Kontaktpersoner:

  1. Astrid Kvaal, prosjektmedarbeider, Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering, e-post: astrid.kvaal@air.no
  2. Caroline Torskog, enhetsleder, Sykehuset Telemark HF (STHF)

 

Om prosjektet

Abonner på RSS - Bidrag på Kunnskapstorget under arenaen