Oversikt over nasjonale og europeiske kvalitetsindikatorer - helsetjenester

Lenkene under viser hvilke indikatorer som er i bruk innen sykehus/spesialisthelsetjenesten (somatikk), pleie og omsorg og psykisk helse, kvalitetskriterier anbefalt av eQuass Norge (European Quality in Social Services, eQuass) og attføringsbedriftene.

Les mer på disse sidene:

Helsenorge

Helsedirektoratet

Abonner på RSS - Fagmiljøer