Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne

Rapport: SINTEF Samfunn og Helse

Forfattere: Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose

Sammendrag (hentet fra rapporten):

Rapporten presenterer resultater fra evalueringen av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Hensikten med evalueringen har vært å undersøke hvordan implementeringen av Jobbstartegien har foregått.

Relevans for gruppens arbeid:

Kunnskapsstatus for IA-avtalens delmål 2: Rekruttere og beholde personer med redusert funksjonsevne

Sluttrapportering
Kunnskapsstatus for IA-avtalens delmål 2:
Rekruttere og beholde personer med redusert funksjonsevne

Ved Cecilie Høj Anvik, Thomas A. Hansen, Lise Lien, Terje Olsen og Merethe Sollund
Nordlandsforskning 2007

Kapittel 3 presenterer en del analyser relatert til overganger mellom utdanning og arbeidsliv, blant annet situasjon for enkelte diagnosegrupper

Sider

Abonner på RSS - Rapporter