Gruppe 24: Rapport for utviklingsgruppene

Rapport for utfordringsgruppene

 

Gruppenr:

 

Tittel (skriv en ny, kort og beskrivende tittel på 10-15 ord):

 

Deltakere og aktørroller i gruppa:

 

Beskriv problemet:

 

Resultat (fra gruppas arbeid):

 

Konkretisering av resultatet

Gruppe 20: Rapport for utviklingsgruppene

Rapport for utfordringsgruppene

 

Gruppenr: 20

Tittel:

Helsetjenester og NAV-tiltak med arbeid som mål trenger et felles og mer nyansert verktøy for måling av kvalitet og resultat .

Gruppe 18: Rapport for utfordringsgruppene

Rapport for utfordringsgruppene

 

Gruppenr:

18

Tittel (skriv en ny, kort og beskrivende tittel på 10-15 ord):

Hvilke standardiserte verktøy for vurdering av funksjon i et ICF-perspektiv, bør aktører i arbeidet med sykmeldte ta i bruk?

Deltakere og aktørroller i gruppa:

Tore Norendal Braathen - Forsker

Tamara Pettersson - Sosionom

Monika Brandvoll - Fysioterapeut

Kari H. Vik - Sykepleier

Gruppe 17: Rapport for utviklingsgruppene

Rapport for utfordringsgruppene

 

Gruppenr:17

 

Tittel (skriv en ny, kort og beskrivende tittel på 10-15 ord):

Manglende tilrettelegging til nedsatt funksjonsevne er én sannsynlig kilde til det store frafallet i videregående skole, yrkesfaglig retning.


 

Deltakere og aktørroller i gruppa:

 

Beskriv problemet:

Gruppe 16: Hvordan bidra til at tidlig oppfølgingblir mer effektivt i forhold til å få arb.takere som er i risiko for langvarig fravær og uføretrygd tilbake i arbeid?

Rapport for utfordringsgruppene

 

 

Gruppenr:16

 

Tittel Hvordan bidra til at tidlig oppfølgingblir mer effektivt i forhold til å få arb.takere som er i risiko for langvarig fravær og uføretrygdede tilbake i arbeid.

 

Deltakere og aktørroller i gruppa

Gruppe 15: Rapport for utfordringsgruppene

Rapport for utfordringsgruppene

Gruppenr: 15

Funksjons-/arbeidsevnevurdering erstatter diagnose ved sykmelding: aktører, konsekvenser og gjennomføring

Deltakere:

Gruppe 5: Rapport for utfordringsgruppene

Rapport for utfordringsgruppene

 

Gruppenr: 5

 

Tittel (skriv en ny, kort og beskrivende tittel på 10-15 ord):

Å få  alle aktørene til å jobbe samtidig (slik at det ikke blir ”huller” når stafettpinnen overleveres)

Deltakere og aktørroller i gruppa:

Gruppe 4: Rapport for utfordringsgruppene

Rapport for utfordringsgruppene

 

Gruppenr:

4

Tittel (skriv en ny, kort og beskrivende tittel på 10-15 ord):

Hva skal til for å skape system/rammer som integrerer både arbeid og helse i arbeidsrettet rehabilitering?


Deltakere og aktørroller i gruppa:

Sider

Abonner på RSS - Rapporter Åpen Arena 2014